3 พฤษภาคม 2562 ทน.ระยองลุยติดตาข่ายดักขยะไหลลงทะเล

ที่มา: https://www.naewna.com/local/411427

รองนายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวว่าเทศบาลนคร (ทน.) ระยอง ได้ดำเนินการติดตั้งตาข่ายที่ปากท่อระบายน้ำ เพื่อดักขยะ แก้ไขปัญหาขยะเล็ดลอดลงทะเล ซึ่งช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก โดยแนวคิดการติดตั้งตาข่ายดักขยะ เป็นการริเริ่มจากนายกเทศมนตรีนครระยอง ที่ไปเห็นตัวอย่างในโซเชียลมีเดีย เป็นการทดลองจากประเทศออสเตรเลีย จึงขอให้ฝ่ายช่างได้ศึกษา และทดลองนำมาใช้ โดยไปซื้ออวนดักปลาทะเลมาเย็บปลาย แล้วนำส่วนหัวไปหุ้มไว้ที่ปากท่อระบายน้ำ พอขยะเต็มก็แค่เปิดที่ปลายอวนเพื่อนำขยะออก แต่ละวันเจ้าหน้าที่ เก็บขยะจากปลายท่อระบายน้ำได้วันละ 2-3 ตัน หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครระยอง กล่าวว่าปกติเจ้าหน้าที่จะทำการลอกท่อ ดูดท่อ จากท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมเวลาฝนตก ซึ่งจะพบขยะและไขมันจากบ้านเรือนที่เล็ดลอดออกไปที่ปากท่อระบายน้ำ แต่เมื่อมีการติดตั้งถุงตาข่ายที่ปลายท่อระบายน้ำ นับว่าได้ผลเป็นอย่างมาก เห็นได้จากปริมาณขยะจำนวนมากไหลมาติดในถุง เจ้าหน้าที่ไม่ต้องติดตามเก็บขยะในที่ต่างๆ และที่สำคัญลดภาระให้กับแม่น้ำลำคลอง จนถึงท้องทะเลได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเทศบาลนคระยอง ยอมรับด้วยว่าการแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งตาข่าย ดักขยะ แม้จะได้ผลดีที่ขยะไม่มีเล็ดลอดลงสู่แม่น้ำลำคลอง และท้องทะเล แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะถ้าประชาชนไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำก็ยิ่งจะเกิดผลดีกว่า ทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณ และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น